Elektroda pomiarowa sterująca stacją katodową
TYP Zn/ZnO

Przeznaczenie elektrody:
- Cynkowa elektroda jest powszechnie stosowaną w technice ochrony elektrochemicznej konstrukcji podziemnych.
- Elektroda zbudowana jest z cynku stopowego ZnAlCd wg PN-86/E-05030.05 utrzymuje stałą wartość potencjału i jest przeznaczona do długotrwałej pracy w układach ochrony elektrochemicznej podziemnych stalowych rurociągów, zbiorników, kabli itp.

Zastosowanie elektrody:
- Elektroda wykorzystywana może być w punktach pomiaru i wyrównania potencjałów na trasie rurociągów.
- Elektroda wykorzystywana może być do sterownia stacjami katodowymi typu konwencjonalnego.
- Elektroda wykorzystywana może być w układzie pomiaru potencjału przy stacjach drenażu polaryzowanego i wzmocnionego.
- Elektroda w wykonaniu przenośnym służyć może do pomiaru potencjału z wykorzystaniem rejestratorów SCM firmy INSTUMENTS, lub rejestratorów RPK200, lub konwencjonalnymi przyrządami pomiarowymi.

Zalety elektrody:
- duża stabilność potencjału
- niską rezystancja
- dużą trwałość
- łatwość montażu