Kompleksowa ochrona katodowa stalowych rurociągów przesyłowych wody, orurowań odwiertów, oczyszczalni ścieków i innych obiektów stykających się z agresywnymi elektrolitami.

ZUA KOREKO oferuje projektowanie i montaż nowoczesnych rozwiązań kompleksowej, automatycznej ochrony katodowej stalowych konstrukcji podziemnych przed procesami korozji elektrochemicznej, w tym:

- Rurociągów przesyłowych wody i gazu
- Kolektorów ściekowych
- Oczyszczalni ścieków
- Orurowań odwiertów studni głębinowych

Instalacje ochrony katodowej oczyszczalni projektowane i montowane przez naszych specjalistów zapewniają:

- Całkowite wyeliminowanie zanieczyszczeń powierzchni metalowych stale zanurzonych w wodzie, w ściekach, pod ziemią.
- Zmniejszenie kosztów i nakładów na bieżącą eksploatację, remonty bądź wymianę metalowych konstrukcji.
- Wydłużenie czasu bezawaryjnej eksploatacji urządzeń.
- Wydłużenie czasu pomiędzy okresowymi remontami, a tym samym wyeliminowanie przerw technologicznych.
- Zapobieganie uszkodzeniom ścian rurociągów i zbiorników, a tym samym ograniczenie strat medium przesyłanego rurociągami.
- Eliminację zagrożeń ekologicznych powstających w przypadku uszkodzeń ścian kolektorów bądź komór oczyszczalni ścieków.

Instalacja ochrony katodowej w wykonaniu ZUA KOREKO jest procesem w pełni zautomatyzowanym.

- Nie wymaga stałego nadzoru i wykwalifikowanej obsługi.
- Oparta na sprawdzonych w działaniach elementach.
- Prosta w obsłudze i tania eksploatacja.
- Projektowana na cały przewidywany okres eksploatacji zabezpieczanego obiektu.
- Montaż instalacji ochrony konstrukcji podziemnych nie wymaga wyłączania ich z Eksploatacji.
- Montaż instalacji ochrony w oczyszczalniach ścieków wykonywany może być w okresie technologicznych przerw w ich pracy.

Rozwiązania ochrony katodowej rurociągów ujęć wody
wyposażone mogą być w układy zdalnego monitoringu drogą: Radio - lub telefoniczną względnie łączami sztywnymi od miejsca usytuowania stacji katodowej do pomieszczenia Centrum Dyspozytorskiego. W rozwiązaniach stosujemy nowoczesne stacje katodowe ze sterowaniem mikroprocesorowym eliminujące błędy składowej omowej. Przy pomocy wbudowanego w stacje katodowe układu zdalnego monitoringu przesyłać możemy do Centrum Dyspozycyjnego również inne dane pomiarowe interesujące użytkownika chronionego obiektu jak np.:

- Temperatura
- Ciśnienie
- Wartości elektryczne I, U
- Przepływ
- Poziom cieczy w zbiorniku
- Stany binarne np. Zał. Wył. - np. pomp
- Brak napięć zasilających itp.
- Kontrola dostępu (otwarcia drzwi)

Układy monitoringu pracować również mogą w układzie autonomicznym tj. niezależnie od stacji katodowej jako: STACJE ZDALNEGO AUTOMATYCZNEGO MONITORINGU z dowolnymi czujkami wytwarzającymi sygnał analogowy lub cyfrowy.

Stacja Monitoringu bądź układ monitoringu w stacji katodowej może:
- Dokonywać wstępnej obróbki danych wg zadanego algorytmu.
- Przechowywać wyniki w pamięci wewnętrznej.
- Dokonując na żądanie przekazania ich do komputera zewnętrznego.
- Dokonywać zalączania i wyłączania obwodów i urządzeń.
- Przyjmować i przekazywać wymagane zmiany nastaw urządzeń i obwodów, z którymi współpracuje.
- Nadzorować oraz prowadzić proces technologiczny wg założonego algorytmu.

Stacje Monitoringu mogą pracować w sieci lub linii przekazując dane do Jednostki Centralnej (jednej lub kilku) gdzie następuje ich obróbka, prezentacja i archiwizacja.
- Stacje wywołane mogą być selektywnie wg zakodowanego hasła bądź nr grupy i stacji w grupie.
- W układzie monitoringu łączyć można transmisję radiową z transmisją linią telefoniczną.

 

Koreko: Ochrona katodowa
strona główna | o nas | oferta | realizacje | referencje | ciekawostki | kontakt