Zabezpieczenia podziemnych konstrukcji
stalowych przed szkodliwym oddziaływaniem
prądów błądzących pochodzących z trakcji
tramwajowej i zelektryfikowanej trakcji kolejowej

Metalowe konstrukcje podziemne, a szczególnie stalowe rurociągi i kable w pancerzach ołowianych o nieszczelnej powłoce izolacyjnej zagrożone są działaniem prądów błądzących odgałęziających się od szyn trakcyjnych. Konstrukcja metalowa jest "dodatkowym przewodem powrotnym", którym prąd trakcyjny wraca do źródła. W miejscu powrotu prądu z konstrukcji do szyn (zwanym strefą anodową), występuje silne zagrożenie korozyjne. Prąd błądzący wychodząc z rurociągu do ziemi rozpuszcza jego stalową ściankę z szybkością 9kg/amper/rok. W konstrukcjach podziemnych, w przypadku sieci tramwajowej obserwowane są prądy błądzące o natężeniu dochodzącym do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset amperów. Prądy błądzące wypływające z małej powierzchni w krótkim czasie powodują silne uszkodzenie ścianek rurociągu oraz konieczność jego awaryjnej naprawy.

ZUA KOREKO oferuje zabezpieczenia rurociągów w miejscach stwierdzonego oddziaływania prądów błądzących metodami elektrochemicznymi, w tym przy pomocy:

- drenażu polaryzowanego,
- drenażu wzmocnionego.

Stacja drenażu polaryzowanego (zobacz opis):
TYP SDP-XX/2 (dwuobwodowa)
TYP SDP-XX/1 (jednoobwodowa)

Oferowana metoda uznana jest w technice ochrony przeciwkorozyjnej jako skuteczne zabezpieczenie przed niszczącym oddziaływaniem prądów błądzących.

ZUA KOREKO jest przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technice elektrochemicznych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych:


- wykonywania ekspertyz zagrożenia korozyjnego,
- wykonywania projektów instalacji,
- zapewnia dostawę urządzeń i montaż instalacji "pod klucz",
- zapewnia nadzór i serwis eksploatacyjny bądź przeszkolenie osób nadzorujących instalację użytkownika .

Koreko: Ochrona katodowa
strona główna | o nas | oferta | realizacje | referencje | ciekawostki | kontakt