Czujnik i sygnalizator zagrożenia korozyjnego rurociągów ciepłowniczych układanych w podziemnych kanałach.

ZUA KOREKO projektuje i instaluje nowoczesne rozwiązania sygnalizacji zagrożenia korozyjnego powodowanego prądami błądzącymi, rurociągów przesyłowych ciepłej wody, pary grzewczej i przemysłowej.

Czujnik zagrożenia korozyjnego CZK-O1 i sygnalizator zagrożenia korozyjnego SZK-O1 instalowany w komorach oraz przy przejściach rurociągów syfonami pod powierzchnią ulic, torów trakcji tramwajowej bądź kolejowej sygnalizuje każdy stan zawilgocenia izolacji rurociągów, a więc stan potencjalnego zagrożenia korozyjnego.

Z chwilą wystąpienia stanu zagrożenia układ czujnika poza sygnalizowaniem umożliwia ponadto:
- Automatyczne załączenie stacji drenażu lub stacji katodowej zabezpieczającej rurociąg przed korozją
- Automatyczne odłączenie stacji katodowej bądź drenażu z chwilą ustąpienia stanu zagrożenia
- Automatyczne załączenia lub odłączenie pomp odwadniających
- Pomiar potencjału elektrochemicznego rurociągu przy pomocy zewnętrznego przenośnego miliwoltomierza

Czujniki i sygnalizatory są pewne w działaniu. Kontrola sprawności czujników w okresie "spoczynku" tj. przy suchej izolacji polega na prostym pomiarze omomierzem bateryjnym znanej, zakodowanej ich rezystancji.

Montaż sygnalizatorów nie wymaga wprowadzenia jakichkolwiek zmian w konstrukcji rurociągów i wykonany może być zarówno na rurociągach nowych, bądź eksploatowanych, bez wyłączania ich z ruchu.