Otwarta elektroda pomiarowa i sterująca stacją katodową TYP Zn/ZnO

Przeznaczenie elektrody:
Otwarta cynkowa elektroda jest elektrodą stosowaną w technice ochrony elektrochemicznej w środowisku wody morskiej, rzecznej i w ściekach. Elektroda zbudowana z cynku stopowego ZnAlCd wg PN-86/E-05030.05 utrzymuje w środowisku dużą stałą potencjału i jest przeznaczona do długotrwałej pracy w układach ochrony elektrochemicznej konstrukcji hydrotechnicznych, nabrzeży portów i stoczni, stalowych konstrukcji oczyszczalni ścieków itp.

Zastosowanie elektrody:
- Elektroda wykorzystana być może w miejscach wymagających szczególnej kontroli potencjałów.
- Elektroda wykorzystana może być do sterowania stacjami katodowymi.
- Elektroda w wykonaniu przenośnym służyć może do pomiaru potencjału przyrządami pomiarowymi.

Zalety elektrody:
- duża stabilność potencjału
- niską rezystancja
- dużą trwałość
- łatwość montażu