Elektroda pomiarowa i sterująca stacją katodową
TYP Cu/CuSO4

Przeznaczenie elektrody:
Siarczano-miedziowa elektroda jest powszechnie stosowaną w technice ochrony elektrochemicznej konstrukcji podziemnych, utrzymuje stałą wartość potencjału i jest przeznaczona do długotrwałej pracy w układach ochrony elektrochemicznej podziemnych stalowych rurociągów, zbiorników, kabli itp.

Zastosowanie elektrody:

- Elektroda wykorzystywana może być w punktach pomiaru i wyrównania potencjałów na trasie rurociągów.
- Elektroda wykorzystywana może być do sterownia stacjami katodowymi typu konwencjonalnego.
- Elektroda wykorzystywana może być w układzie pomiaru potencjału przy stacjach drenażu polaryzowanego i wzmocnionego.
- Elektroda w wykonaniu przenośnym służyć może do pomiaru potencjału z wykorzystaniem rejestratorów SCM firmy INSTUMENTS, lub rejestratorów RPK200, lub konwencjonalnymi przyrządami pomiarowymi.

Zalety elektrody:
- duża stabilność potencjału
- niską rezystancja
- dużą trwałość
- łatwość montażu