Elektroda pomiarowa i sonda sterująca stacją katodową realizująca pomiar bez składowej stałej omowej (IR) TYP Ag/AgCl-Ag

Przeznaczenie elektrody:
Chlorosrebrowa elektroda odniesienia utrzymująca stałą wartość potencjału przeznaczona do pomiarów potencjału konstrukcji eksploatowanych w środowisku ziemnym.

Zastosowanie elektrody:
- Elektroda wyposażona w próbkę srebrną zwieraną z konstrukcją chronioną umożliwia terenowe pomiary potencjału bez składowej omowej.
- Elektroda wykorzystywana może być do sterowania stacjami katodowymi sterowanymi pomiarem pośrednim (wg wskazań próbki zwartej z konstrukcją) i dokonywanym w czasie nie przewodzenia mostka tyrystorowego stacji.
- Elektroda w wykonaniu przenośnym służyć może do wyznaczania potencjału bez składowej omowej przy pomiarach próbnego drenażu z wykorzystaniem rejestratorów SCM firmy INSTUMENTS lub rejestratorów RPK200.

Zalety elektrody:
- duża stabilność potencjału
- niska rezystancja
- duża trwałość