Galwanostat Impulsowy ZSI -2

Galwanostat impulsowy ZSI - 2 przeznaczony jest do stosowania w układach ochrony elektrochemicznej podziemnych rurociągów posiadających prefabrykowaną izolację polietylenową i charakteryzujących się małym zapotrzebowaniem prądu katodowego. Galwanostat utrzymuje w obwodzie zewnętrznym (obwodzie ochrony katodowej) zadaną wartość prądu niezależnie od zmieniającej się w czasie wartości rezystancji układu. Galwanostat stosowany może być w innych układach ochrony elektrochemicznej gdy ochronę tę prowadzi się wg kryterium gęstości prądu katodowego. Kryterium gęstości prądu stosuje się zwykle w układach, w których w wyniku wcześniej przeprowadzonych badań nie stwierdzono istotnych zmian zapotrzebowania prądu ochrony. Zwykle są to konstrukcje posiadające powłokę izolacyjną trwałą, szczelną i odporną na starzenie oraz pozostające poza strefą zasięgu prądów błądzących.


OPIS TECHNICZNY

Zaproponowany układ regulowanego zasilacza prądowego jest układem impulsowym odpornym na zwarcia i przeciążenia długotrwałe.

1. Cześć energetyczna zasilająca
Zasilanie 220V 50Hz doprowadzone jest poprzez bezpiecznik i wyłącznik sieciowy do uzwojenia pierwotnego transformatora o mocy znamionowej 80VA. Uzwojenie wtórne o napięciu znamionowym 60V zasila dwa układy prostownikowe:
- główny (energetyczny), na wyjściu którego rolę filtru spełnia kondensator 2200ľF/80v, - pomocniczy odseparowany po stronie zmiennoprądowej kondensatorami 2 x 1ľF wytwarzający napięcie ujemne do zasilania wzmacniacza operacyjnego
- rozwiązanie takie pozwala zaoszczędzić na transformatorze dodatkowym. W skład układu zasilającego zaliczyć należy również stabilizatory wytwarzające napięcia ą12V służące do zasilania wzmacniacza operacyjnego. Ze względu na małą moc oraz nieduże wymagania stabilności napięć zastosowano najprostsze układy z diodą Zenera. Impulsowy charakter pracy wzmacniacza operacyjnego wymaga filtrowania napięć zasilających wzmacniacz (220ľF + 0,1ľF).

2. Układ stabilizatora impulsowego i układ sterowania
Stabilizator impulsowy wykonano jako stabilizator kluczowany z modulatorem progowym w układzie obniżającym napięcie. Klucz tranzystorowy jest włączany poprzez tranzystor pośredniczący ze wzmacniacza operacyjnego. Indukcyjność na wyjściu stabilizatora ogranicza prąd ewentualnego zwarcia do czasu zadziałania układu sprzężenia zwrotnego. Wzmacniacz operacyjny TL - 080 pracuje jako komparator porównujący napięcie zadawane z potencjometru regulacyjnego z napięciem na rezystorze pomiarowym prądu. Prąd w obwodzie głównym narasta liniowo do momentu zrównania napięć po czym następuje odcięcie klucza tranzystorowego i zmniejszenie prądu. Gdy różnica napięć porównywanych zmieni znak komparator poprzez tranzystor pośredniczący BF 257 włącza klucz tranzystorowy BUP 323A i cykl się powtarza. Częstotliwość kluczowania zmienia się proporcjonalnie do zadanego prądu.

3. Układy pomiaru napięcia i prądu oraz zmiany stopnia sprzężenia zwrotnego
Pomiar napięcia wyjściowego dokonuje się woltomierzem tablicowym na zaciskach wyjściowych. Pomiar prądu odbywa się poprzez pomiar napięcia na rezystorach pomiarowych prądu. Poprzez zmianę wartości rezystencji pomiarowej uzyskuje się jednocześnie zmianę zakresu regulacji i pomiaru prądu. Dobierane rezystory posobnika pozwalają wyskalować układ pomiarowy. Dioda na wyjściu polaryzuje ewentualne prądy błądzące i zabezpiecza przed uszkodzeniem stabilizatora. Zastosowany tranzystor jest układem Darlingtona z diodą zwrotną, co pozwala na zdecydowane zmniejszenie mocy sterowania.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Prąd wyjściowy regulowany w dwóch zakresach:  
I
II
5 - 250mA
20 - 1000mA
Na żądanie (zakresy rozszerzone)  
I
II
20 - 1000mA
50 - 2000mA
Dokładność utrzymywania zadanego prądu
+/- 2,5%
Maksymalne napięcie wyjściowe
60V
Zasilanie
220V +/- 10% 50 Hz
Zakres temperatury pracy
-25° - +50°C
Wymiary zewnętrzne
235 x 250 x 105 mm


Galwanostat impulsowy typ ZS1 - 2 zbudowany jest zgodnie z polską normą PN-74 E - 06074. Galwanostat jest przenośny, wyposażony od strony zasilania, sznur przełączeniowy jednostronnie odłączany zakończony wtyczką. Prostownik ten ma izolację podwójną wykonaną w taki sposób iż części metalowe nie są dostępne bez jego rozebrania. Galwanostat jest odporny na zwarcia prądu długotrwałe i utrzymujące się, czyli wyposażony jest w ogranicznik prądu. Zgodnie z polską normą wyposażony jest w tabliczkę znamionową z tyłu przyrządu wykonaną techniką grawerską na laminacie o treści:


Zakład Usług Antykorozyjnych "KOREKO"
Gdańsk, ul. Piekarnicza 26
Zasilacz Stab. Imp typ ZSI - 2Nr ...
~220V, 50Hz /=60V/250mA, 60V/1A
PN 74/E - 06074
Koreko: Ochrona katodowa
strona główna | o nas | oferta | realizacje | referencje | ciekawostki | kontakt