Elektrody pomiarowe i sterujące instalacjami ochrony elektrochemicznej

ZUA KOREKO oferuje Państwu dostawę: ELEKTROD POMIAROWYCH I STERUJĄCYCH stacjami katodowymi, w tym również stacjami realizującymi pomiar bez składowej IR, dla stacji drenażu, oraz dla układów ochrony galwanicznej. Oferujemy elektrody pomiarowe i sterujące do stosowania:
- w środowisku wody słodkiej i wody morskiej
- w środowisku ścieków
- w środowisku ziemnym

Dla środowiska wody morskiej oferujemy dostawę elektrod:
- cynkowych Zn/ZnO (zobacz opis)
- chlorosrebrowych Ag/AgCl (tzw. otwartych)

Elektrody cynkowe wykonywane są ze stopu o składzie wg PN-86/-05030.05, własności ich odpowiadają zaleceniom normy PN-90/E-050030.00. Elektrody wyposażone są w osłony izolacyjne umożliwiające ich montaż bezpośrednio na konstrukcji chronionej.

Do środowisk wody słodkiej, ścieków i środowiska ziemnego oferujemy specjalnej konstrukcji elektrody:
- cynkowe Zn/ZnO (zobacz opis)
- siarczano- miedziowe Cu/CuSO4 (zobacz opis)
- chlorosrebrowe Ag/AgCl (zobacz opis)

Oferowane elektrody do środowisk o niskiej przewodności posiadają specjalną ceramiczną obudowę spełniającą rolę diafragmy oraz specjalnego typu klucze elektrolityczne zapewniające długotrwałą niezmienność ich wartości elektrochemicznych.

Do sterowania stacjami katodowymi realizującymi sterowanie bez składowej IR, -stacje typu TB 6126 ZUO FAMOR - oferujemy: SONDY STERUJĄCE Ag/AgCl - Ag/Ag20. Składające się z elektrod chlorosrebrowych oraz przenoszących wartość potencjału konstrukcji elektrod tlenosrebrowych. Sondy tego typu mogą być montowane w punktach pomiarowo - kontrolnych dla pomiaru eliminującego w znacznym stopniu składową omową.

Wszystkie oferowane przez nas elektrody
odpowiadają warunkom normy
PN-90/E-05030.00