Zakład Usług Antykorozyjnych KOREKO 1 lutego 2003
obchodził swoje 13 URODZINY.

Moja przygoda z korozją rozpoczęła się w Firmie INFRACORR w 1987 roku, gdy objęłam kierownictwo działu zajmującego się ochroną przed prądami błądzącymi podziemnej infrastruktury technicznej. W tym czasie Firma INFRACORR ściśle współpracowała z Zakładem Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej prowadzonym przez Pana Profesora R.Juchniewicza.

Dyrektor - Wiesława Ewa Rabuszko

Rozpoczynając pracę w Firmie INFRACORR jednocześnie zaczęłam naukę na Podyplomowym Studium na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej - Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. Doświadczenie w projektowaniu, wyniesione z mojej poprzedniej pracy w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, oraz bogata praktyka na budowach zaowocowały włączeniem mojej osoby do Zespołu Autorskiego Politechniki Gdańskiej, co było moim ogromnym sukcesem. W tym czasie powstały między innymi projekty ochrony przed prądami błądzącymi magistral ciepłowniczych w Łodzi, które zostały zrealizowane przez INFRACORR. Wybudowane instalacje drenaży polaryzowanych na ciepłociągach wyeliminowały licznie pojawiające się dotychczas awarie spowodowane szkodliwym działaniem prądów błądzących pochodzących z trakcji tramwajowej. Instalacje te działają skutecznie do dzisiaj.

Ważna była w mojej karierze zawodowej prawie dwuletnia współpraca z Zespołem Politechniki Gdańskiej, tu należy wymienić osobę Pana Profesora Juchniewicza, dr. Sokólskiego, dr. Walaszkowskiego, dr. Bogdanowicza i wielu jeszcze innych osób, które mają ogromny wkład w dziedzinie ochrony przed korozją. Wzbogaciło to moją dotychczasową wiedzę i doświadczenia, co dało mi możliwość prowadzenia Firmy KOREKO na wysokim poziomie technicznym.

Bliska współpracą z Przedsiębiorstwem EKOLOG z Piły zaowocowała licznymi realizacjami oczyszczalni ścieków wyposażonych w ochronę katodową. W tym okresie Firma KOREKO wyposażyła kilkanaście oczyszczalni ścieków w instalacje ochrony katodowej.

obecna siedziba firmy

Równocześnie Zakład Usług Antykorozyjnych KOREKO wykonywał instalacje ochrony elektrochemicznej podziemnych stalowych rurociągów dla wszystkich mediów. Pierwszą taką instalacją była O.K. magistrali wodociągowej Dn 1000, zasilającej miasto Częstochowę w wodę.

W okresie trzynastu lat działalności mojego Zakładu wykonaliśmy ochronę katodową na kilkudziesięciu gazociągach wysokiego i średniego ciśnienia, realizując ją przy pomocy zewnętrznego źródła prądu i głębokich uziomów anodowych wykonywanych do głębokości 80-100m.

Od 1994 roku Firma KOREKO rozpoczęła wdrażanie ochrony katodowej zbiorników paliwowych oraz zbiorników gazu płynnego.

Jako Zakład Usług Antykorozyjnych KOREKO wdrożyliśmy projekt ochrony katodowej dziewięciu zbiorników paliwowych wraz z dnem i rurociągami paliwowymi w Wojskowej Bazie Dębogórze koło Gdyni (koncepcja PG ,projekt techniczny Biura Projektów Budownictwa Morskiego). Kolejne zadania to Rozlewnia Gazu Płynnego BAŁTYKGAZ w Jezierzycach, gdzie O.K. podlegały zbiorniki V= 200m3. W tym samym czasie uzyskaliśmy aprobatę od Firmy SHELL na wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przed korozja zakopcowanych zbiorników gazu płynnego V= 500m3 w Rozlewni Gazu SHELL w Łodzi. Pozytywna opinia przedstawiciela Firmy SHELL z Kanady, który wizytował naszą Firmę , pozwoliła nam na realizację powyższej instalacji, a także objęcie jej do dnia dzisiejszego serwisem.

Kolejne wielkie inwestycje objęte naszą ochrona katodową to Rozlewnia Gazu Płynnego GASPOL S.A. w Małaszewiczach, Morski Terminal Gazowy GASPOL S.A. ( 16 zbiorników każdy 70m dł. oraz pirs ) w Porcie Północnym w Gdańsku, Baza Dystrybucji Gazu Elektrim Eurogaz w Koszalinie i w Pruszkowie.

bus firmowy

Ochrona katodowa naszej Firmy jest montowana również na przydomowych zbiornikach gazu płynnego.

Od grudnia 1998 roku Firma KONSTECH rozpoczęła na stacjach paliw montaż zbiorników autogazu wyposażanych w naszą ochronę katodową.

Do dzisiaj Zakład Usług Antykorozyjnych KOREKO wyposażył w ochronę katodową ponad 200 zbiorników LPG i zbiorników paliwowych na Stacjach Paliw: Petrochemii Płock, CPN, PKN ORLEN, Rafinerii Gdańskiej, SHELL, STATOIL, BP, ARAL, DEX, GEANT, AUCHAN, ESSO, NESTE, CHAMPION, CARREFOUR oraz na wielu prywatnych stacjach.


DYREKTOR - Wiesława Ewa Rabuszko

 

Koreko: Ochrona katodowa
strona główna | o nas | oferta | realizacje | referencje | ciekawostki | kontakt