Stacja automatycznej ochrony katodowej
typ SOAK-1

Przeznaczenie:
- W instalacjach ochrony podziemnych rurociągów, zbiorników i kabli w rozwiązaniu napięcia wyjściowego do 60V.
- W instalacjach ochrony oczyszczalni ścieków w rozwiązaniu napięcia wyjściowego do 24V.

Dane techniczne:
Stacja pracować może w układzie ochrony katodowej ze sterowaniem:
- potencjostatycznym tzn. utrzymując zadaną wartość potencjału ochrony,
- galwanostatycznym tzn. utrzymując zadaną wartość prądu ochrony.
Stacja w układzie pracy potencjostatycznej sterowana może być elektrodą:
- siarczano - miedziową,
- chlorosrebrową,
- cynkową.
- Dokładność utrzymania stałej wartości potencjału 10mV.
- Szybkość odpowiedzi na zmianę wartości potencjału 0.2sek .
- Zasilanie stacji 220V lub przy większych mocach 3x380V.
- Prąd wyjściowy stacji regulowany może być od zera do 4A, 8A, 12A, 20A W zależności od wymagań zamawiającego.
- Regulacja prądu następuje po stronie pierwotnej transformatora wyjściowego, co ogranicza wartość składowej harmonicznej prądu katodowego zwiększając bezpieczeństwo stosowania anod na bazie tytanu platynowanego.
- Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką na bazie żywic epoksydowych.

Uwaga:
Na życzenie klientów dokonujemy modernizacji istniejących stacji katodowych ze sterowaniem ręcznym na stacje katodowe automatyczne.

Zalety rozwiązania:
- Automatyczna Stację Katodową ASOK -1G rozwiązano jako układ uniwersalny jeżeli chodzi o parametry napięcia i prądu wyjściowego. Zmianę parametrów ,dostosowaną do wymagań ZAMAWIAJĄCEGO , uzyskano poprzez wymianę transformatora wyjściowego.
- Dzięki zastosowaniu układów regulacji PI na wzmacniaczach operacyjnych uzyskano wysoką dokładność regulacji.
Pomiar napięcia elektrody sterującej odbywa się poprzez wtórnik napięciowy . Nie obciążanie elektrochemicznego źródła napięcia , jaki stanowi elektroda , pozwala na podniesienie jakości pomiaru.
- Układ regulacji potencjału i prądu oraz układ zasilający są galwanicznie wzajemnie odseparowane (zmniejszone jest tym samym zagrożenie przepięciami zewnętrznymi). W wyniku zastosowanej separacji w/w układy pracują niezależnie- uszkodzenie jednego z nich pozwala na alternatywną pracę drugiego.
- Każdy z tych układów, śledzi wartość regulowaną nawet wtedy , gdy aktywny jest układ drugi tzn. ,że działa ograniczenie prądu gdy stacja pracuje w trybie potencjostatu, lub działa wskaźnik stanu ochrony gdy stacja pracuje w trybie galwanostatycznym .


Koreko: Ochrona katodowa
strona główna | o nas | oferta | realizacje | referencje | ciekawostki | kontakt