Ochrona elektrochemiczna stacji paliw oraz podziemnych zbiorników produktów ropopochodnych

ZUA KOREKO oferuje projektowanie i montaż instalacji automatycznej ochrony katodowej podziemnych zbiorników paliw i produktów ropopochodnych:

- Stacji benzynowych
- Magazynów produktów ropopochodnych

Stosowanie podziemnych zbiorników paliw i produktów ropopochodnych bez odpowiedniego zabezpieczenia elektrochemicznego jest "bombą ekologiczną o opóźnionym zapłonie".

Informujemy, że Normy PN-90/E-05030.01 jak i "Wytyczne w sprawie lokalizowania obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych..." wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w maju 1992 roku oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych zalecają dla ochrony przeciwkorozyjnej oprócz zabezpieczeń powłokami organicznymi stosowanie równocześnie ochrony elektrochemicznej.

Stosowanie wyłącznie zabezpieczeń powłokowych jest niewystarczające. W krótkim okresie czasu w wyniku agresywnego działania gleby, a niejednokrotnie i prądów błądzących nastąpić może uszkodzenie zbiorników, wyciek paliw do gruntu i skażenie środowiska.

Koszty wynikające ze strat paliwa, przerw w eksploatacji, nakładów na remonty, usuwanie skutków skażenia środowiska oraz kary, wielokrotnie przewyższają kwoty ponoszone na zabezpieczenie elektrochemiczne.

Prawidłowo zaprojektowana, wykonana i eksploatowana ochrona elektrochemiczna całkowicie zabezpiecza powierzchnie zewnętrzne zbiorników i podziemnych rurociągów przed procesami korozyjnymi wielokrotnie przedłużając okres ich eksploatacji.

Oferujemy montaż instalacji ochrony
"pod klucz".
Oferujemy tanią , szybką i terminową
realizację zleceń.
Oferujemy nadzór i serwis eksploatacyjny.


 

Koreko: Ochrona katodowa
strona główna | o nas | oferta | realizacje | referencje | ciekawostki | kontakt