Zakład Usług Antykorozyjnych "KOREKO" oferuje
wykonywanie wszystkich prac związanych z:

- oceną zagrożenia korozyjnego
- kompletacje urządzeń
- montażem i rozruchem
- serwisem i nadzorem eksploatacyjnym

oraz projektowanie i wykonawstwo instalacji ochrony elektrochemicznej:

- anodami galwanicznymi
- zewnętrznym źródłem prądu stałego

podziemnych i zakopcowanych zbiorników
gazu LPG:

- zbiorników magazynowych paliw płynnych
- stalowych rurociągów dla wszystkich typów mediów
- konstrukcji hydrotechnicznych i oczyszczalni ścieków

USŁUGI

Zabezpieczenia podziemnych konstrukcji stalowych przed szkodliwym oddziaływaniem prądów błądzących pochodzących
z trakcji tramwajowej i zelektryfikowanej trakcji kolejowej.
(zobacz ofertę)

Kompleksowa ochrona katodowa stalowych rurociągów przesyłowych wody, orurowań odwiertów, oczyszczalni ścieków
i innych obiektów stykających się z agresywnymi elektrolitami.
(zobacz ofertę)

Ochrona elektrochemiczna stacji paliw oraz podziemnych zbiorników produktów ropopochodnych. (zobacz ofertę)

URZĄDZENIA DO OCHRONY KATODOWEJ

Elektrody pomiarowe i sterujące instalacjami ochrony elektrochemicznej. (zobacz ofertę)

Czujnik i sygnalizator zagrożenia korozyjnego rurociągów ciepłowniczych układanych w podziemnych kanałach. (zobacz ofertę)

Stacje ochrony katodowej (zobacz oferte)

Galwanostat impulsowy (zobacz oferte)

Stacje drenażu polaryzowanego (zobacz oferte)

Koreko: Ochrona katodowa
strona główna | o nas | oferta | realizacje | referencje | ciekawostki | kontakt