Jesteśmy

31 lat z Państwem

Moja przygoda z korozją rozpoczęła się w Firmie INFRACORR w 1987 roku, gdy objęłam kierownictwo działu zajmującego się ochroną przed prądami błądzącymi podziemnej infrastruktury technicznej. W tym czasie Firma INFRACORR ściśle współpracowała z Zakładem Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej prowadzonym przez Pana Profesora Romualda Juchniewicza. Jednocześnie podjęłam naukę na Podyplomowym Studium na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej –kierunku Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. Doświadczenie w projektowaniu, wyniesione z pracy w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego oraz bogata praktyka na budowach zaowocowały włączeniem mnie do Zespołu Autorskiego Politechniki Gdańskiej, co było moim ogromnym sukcesem. Nabyte wówczas wiedza i doświadczenie pomogły mi w podjęciu decyzji o założeniu własnej firmy. To był odważny skok na głęboką wodę.


     Dyrektor

I tak 1 lutego 1990 roku powstała Firma KOREKO specjalizująca się w ochronie katodowej metalowych konstrukcji podziemnych, takich jak: zbiorniki, rurociągi, oczyszczalnie ścieków i konstrukcje hydrotechniczne. Zakres działalności naszej firmy obejmuje ekspertyzy, projektowanie, wykonawstwo, pomiary i serwis instalacji ochrony katodowej. Jesteśmy również producentem urządzeń do ochrony katodowej. Bliska współpraca z Przedsiębiorstwem EKOLOG z Piły zaowocowała licznymi realizacjami oczyszczalni ścieków wyposażonych w instalacje ochrony katodowej. Firma KOREKO wdrożyła również kilkadziesiąt instalacji ochrony elektrochemicznej podziemnych stalowych rurociągów dla wszystkich mediów. Pierwszą taką instalacją była ochrona magistrali wodociągowej DN 1000, zasilającej w wodę miasto Częstochowa. W latach 90-tych wykonaliśmy szereg instalacji ochrony katodowej na gazociągach wysokiego i średniego ciśnienia, realizując ją przy pomocy zewnętrznego źródła prądu i głębokich uziomów anodowych wykonywanych do głębokości 80-100m.

Od 1994 roku KOREKO specjalizuje się w ochronie katodowej zbiorników paliwowych o osi poziomej jak i pionowej oraz zbiorników gazu płynnego. Wyzwaniem było wykonanie systemu ochrony katodowej dziewięciu zbiorników paliwowych o osi pionowej wraz z dnem i ruociągami paliwowymi w Wojskowej Bazie Dębogórze k/ Gdyni. Kolejne zadania to Rozlewnia Gazu Płynnego BAŁTYKGAZ w Jezierzycach, gdzie O.K. podlegały zbiorniki V=200m3. W tym samym czasie uzyskaliśmy aprobatę od Firmy SHELL na wykonanie kompleksowego Zabezpieczenia przed korozją zakopcowanych zbiorników gazu płynnego V= 500m3 w Rozlewni Gazu SHELL w Łodzi. Pozytywna opinia przedstawiciela Firmy SHELL z Kanady pozwoliła nam na realizację powyższej instalacji, a także objęcie jej serwisem.

Kolejne wielkie inwestycje objęte naszymi instalacjami ochrony Katodowej to Morski Terminal Gazowy GASPOL S.A. (16 zbiorników każdy 70m dł. oraz pirs) w Porcie Północnym w Gdańsku, Rozlewnia Gazu Płynnego GASPOL S.A. w Małaszewiczach, Baza Dystrybucji Gazu Elektrim Eurogaz w Koszalinie i w Pruszkowie, Morski Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie, Terminale w Sokółce czy też w Nowej Brzeźnicy należące do ORLEN Paliwa czy też MPS na terenach jednostek wojskowych. Przeprowadziliśmy również modernizację instalacji ochrony katodowej na Rozlewniach Gaspol w Nowym Targu, Barlinku, Pleszewie, Rypinie. Od grudnia 1998 roku również zbiorniki na stacjach paliw objęte zostały naszymi instalacjami ochronnymi. Pierwszy zbiornik LPG na stacji paliw, wyposażony właśnie w nasz system został zamontowany na Stacji Paliw CPN (obecnie PKN Orlen) w Żarach i z przyjemnością potwierdzam, że instalacja ta jest nadal sprawna i działa prawidłowo.

W 1999 roku, wspólnie z SEP Warszawa i firmą Konstech opracowaliśmy wytyczne prawidłowego przygotowania do ochrony katodowej anodami galwanicznymi nowych, wyizolowanych od sieci uziemień zbiorników, tak, aby spełniona była nie tylko ochrona katodowa ale również ochrona odgromowa i ekwipotencjalizacja zbiorników. Przestrzeganie pełnej separacji zbiorników od sieci uziemień jest warunkiem skutecznej ochrony katodowej anodami galwanicznymi, czego przykładem może być wspomniana instalacja w Żarach. W okresie całej działalności naszej firmy wykonaliśmy ponad 900 instalacji ochrony katodowej. Są to systemy ochrony pojedynczych zbiorników lub ich grup. Można więc przyjąć, że w sumie KOREKO zabezpieczyło kilka tysięcy zbiorników paliwowych i LPG. Nasze urządzenia ochronne pracują na stacjach paliw: PKN ORLEN, LOTOS, NESTE, SHELL, STATOIL, BP, MOYA, ARAL, DEX, GEANT, AUCHAN, ESSO, CHAMPION, CARREFOUR, w bazach paliwowych jednostek wojskowych i cywilnych oraz na wielu prywatnych stacjach benzynowych gospodarstwach prywatnych.

W 2005 roku otrzymaliśmy propozycję sprzedaży naszych instalacji na rynek rosyjski. Aby mieć pewność, że instalacje montowane przez przeszkolone przez nas ekipy Inwestora będą wykonane prawidłowo a ich działanie skuteczne, powstał pomysł wyposażania instalacji w elektroniczny układ sygnalizujący stan jej pracy. Udało nam się stworzyć nowe, proste urządzenie, dające wiele korzyści. Za jego pomocą można ocenić stan ochrony katodowej obiektu chronionego poprzez odczytanie komunikatu o jej stanie, nie tylko w okresach miedzy serwisowych, ale już na etapie wykonawstwa, bez konieczności wykonywania w danej chwili pomiarów kontrolnych przy użyciu zewnętrznego miernika potencjału. Urządzenie to porównuje wartość potencjału za łączeniowego mierzonego względem stałej elektrody odniesienia z wartością zadanego progu. Próg dobierany jest indywidualnie dla każdego chronionego obiektu zgodnie z wymaganym w danym gruncie potencjałowym kryterium. Aktualny stan ochrony tj.: ochrona prawidłowa, brak ochrony, przechronienie, sygnalizowany jest poprzez świecenie diody o odpowiednim kolorze. Prawidłowy stan ochrony sygnalizuje świecenie się diody zielonej OCHRONA PRAWIDŁOWA.

Elektroniczny układ sygnalizujący stan ochrony katodowej został przez nas zgłoszony do Urzędu Patentowego i od 28.03.2006 roku jest chroniony prawem patentowym. Rozwiązanie to stanowi własność Firmy KOREKO. Urządzenie uzyskało pozytywne opinie INiG w Krakowie, Politechniki Gdańskiej oraz ATEKO Ostrava. Na Międzynarodowych Targach Stacja Paliw w 2013 roku w Warszawie otrzymało Nagrodę – Jubileuszowa Innowacja. Elektroniczny układ sygnalizujący stan pracy ochrony katodowej zyskał uznanie wielu Inwestorów i znalazł się w standardzie wykonania ich instalacji Od ponad 10 lat większość naszych instalacji ochrony katodowej wyposażana jest w sygnalizację stanu ochrony. Należy jednak pamiętać, że stosowanie tego urządzenia nie zwalnia z konieczności serwisowania instalacji. Przez długi okres czasu urządzenie to traktowane było przez kolegów z branży jako „gadżet przyciągający klienta”. Cieszę się, że zdobywa sobie ono coraz więcej zwolenników wśród firm promujących ochronę katodową. Od 2013 roku na rynku pojawiają się nowe, bardzo podobne urządzenia sygnalizujące, o różnym standardzie wykonania, również te finansowane z Unii Europejskiej. Spotkaliśmy się z nimi podczas serwisowania instalacji na stacjach paliw a także na konferencji w Gniewie. Otrzymane przez mnie nagrody SREBRNY INŻYNIER ROKU 2007 w Kategorii HIGH–TECH, oraz ZŁOTY INŻYNIER w plebiscycie Czytelników Przeglądu Technicznego jeszcze bardziej zmotywowała mnie do dbałości o jakość i poziom techniczny naszych usług. Prowadząc firmę Pamiętam o zasadzie: kto stoi w miejscu, ten się cofa.

Powstaje nasz nowy produkt automatyczne urządzenie polaryzujące ASOK 0.1A/30V (parametrystacji dopasowane do potrzeb kupującego) również wyposażone w układ sygnalizujący stan pracy ochrony katodowej. W 2012 roku firma nasza została poddana audytowi w PKN ORLEN i uzyskała oceną pozytywną. Wysoko oceniono naszą wiedzę, poziom techniczny i jakość wykonania instalacji ochronnej. Ciągły rozwój naszej firmy to nie tylko podnoszenie poziomu i jakości produkowanych urządzeń i elementów ochrony katodowej, na co pozwala chociażby rozwój elektroniki i automatyki przemysłowej, ale także podnoszenie kwalifikacji personelu firmy. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, studiach podyplomowych. Ich wiedza i doświadczenie poparte są certyfikatami III i IV stopnia. Wszystkie wymienione  wyżej aspekty umożliwiają oferowanie przez KOREKO usług i urządzeń najwyższej jakości. Cieszę się, że działalność firmy jest zauważana i doceniana na rynku. I tylko nie raz zastanawiam się jak to możliwe, że to już tyle lat minęło. Ale Firma to nie tylko ja, to również moi wspaniali Pracownicy. I dzisiaj również im dziękuję. Ostatnio prezentowałam 30-letni dorobek naszej firmy. Inwestor spojrzał na mnie i usłyszałam “nie widać” i … uśmiechnęłam się. Ja też nie czuję upływu lat, chociaż lista kolejnych realizacji się powiększa.