... MORZE MOŻLIWOŚCI

KOREKO zobacz ofertę

31 lat

chronimy Wasze zbiorniki i rurociągi zobacz ofertę
Nasze instalacje cały czas walczą z korozją zobacz ofertę
Witamy w Koreko

31 lat z Państwem!

1 lutego 1990 roku powstała Firma KOREKO specjalizująca się w ochronie katodowej metalowych konstrukcji podziemnych, takich jak: zbiorniki, rurociągi, oczyszczalnie ścieków i konstrukcje hydrotechniczne. Zakres działalności naszej firmy obejmuje ekspertyzy, projektowanie, wykonawstwo,pomiary i serwis instalacji
ochrony katodowej. Jesteśmy również producentem urządzeń do ochrony katodowej.

Oferuje wykonywanie wszystkich prac związanych z:

Zakład Usług Antykorozyjnych

– oceną zagrożenia korozyjnego
– kompletacje urządzeń
– montażem i rozruchem
– serwisem i nadzorem eksploatacyjnym

oraz projektowanie i wykonawstwo instalacji ochrony elektrochemicznej:

– anodami galwanicznymi
– zewnętrznym źródłem prądu stałego

podziemnych i zakopcowanych zbiorników
gazu LPG:

– zbiorników magazynowych paliw płynnych
– stalowych rurociągów dla wszystkich typów mediów
– konstrukcji hydrotechnicznych i oczyszczalni ścieków

USŁUGI

Zabezpieczenia podziemnych konstrukcji stalowych przed szkodliwym oddziaływaniem prądów błądzących pochodzących
z trakcji tramwajowej i zelektryfikowanej trakcji kolejowej.

Kompleksowa ochrona katodowa stalowych rurociągów przesyłowych wody, orurowań odwiertów, oczyszczalni ścieków
i innych obiektów stykających się z agresywnymi elektrolitami.

Ochrona elektrochemiczna stacji paliw oraz podziemnych zbiorników produktów ropopochodnych.

URZĄDZENIA DO OCHRONY KATODOWEJ

Elektrody pomiarowe i sterujące instalacjami ochrony elektrochemicznej.

Czujnik i sygnalizator zagrożenia korozyjnego rurociągów ciepłowniczych układanych w podziemnych kanałach.

Stacje ochrony katodowej

Galwanostat impulsowy

Stacje drenażu polaryzowanego